Verwachtingen overtroffen

  • Aannemingsbedrijf Draisma
  • Apeldoorn

Verwachtingen overtroffen

“Als bedrijf ga je ervan uit dat zaken als back-ups, monitoring, updates en de volledige beveiliging goed geregeld zijn” aldus Jeroen Rutten van Aannemingsbedrijf Draisma. “We hebben niet eens specifiek op dit soort zaken geselecteerd. Dat was voor ons gewoon een minimum eis dat deze zaken goed geregeld waren. Voor ons was het belangrijk dat alle kosten vooraf inzichtelijk waren en dat we een duidelijke verbeterslag gingen maken ten opzichte van ons vorige systeem. Dat heeft CleverIT 100% waargemaakt.”

ONTWIKKELINGEN MARKT

In de bouw wordt ICT steeds belangrijker. Ook op de bouwplaats wordt steeds meer geautomatiseerd. “We hebben uitvoerders die met laptops en iPads lopen. Opnames worden ter plekke gedaan met tablets en niet meer met pen en papier of een fototoestel. Met een tablet kun je foto’s maken en aantekeningen. De communicatie met de bouwplaats moet ook soepel verlopen, het versturen van urenbrieven, doorgeven van tekeningen en dat soort zaken.

Onze administratie verloopt via Exact. Exact Globe is voor de financiële administratie. Daarnaast hebben we Exact AEC in combinatie met Exact Synergy voor de projectadministratie. Daar hebben we  een servicemodule op draaien die echt gericht is op bonnenwerk en klussen. Destijds hebben we ervoor gekozen zelf een servicemodule te ontwikkelen met Exact, omdat de systemen die te koop waren niet aan onze eisen voldeden."

 

CONTINUÏTEIT

“We hadden een contract met een externe partij die voor ons het onderhoud aan de systemen deed. Als we vragen hadden over bepaalde software moesten we zelf contact opnemen met de betreffende software leverancier. Als er iets met printers aan de hand was, moesten we contact opnemen met de printer leverancier. Je was altijd zelf aan het zoeken naar het probleem. Dat was zeer inefficiënt en resulteerde vaak in extra kosten. 

Wat voorheen op locatie moest gebeuren, kan nu snel op afstand geregeld worden.

De kosten die we uitgaven aan ICT waren lastig te begroten. Het was voor ons niet in te schatten hoeveel problemen we in een jaar gingen krijgen. Nu is alles centraal geregeld bij CleverIT en betalen we per maand een vast bedrag voor al onze ICT. Het is fijn om vooraf te weten wat je kunt verwachten.” 

 

 

 

 

 

 

Draisma is ongeveer 75 jaar geleden naar Apeldoorn gekomen. Het familiebedrijf met opdrachtgevers als defensie, ING en Apenheul wordt momenteel gerund door Patrice Soffers en Jeroen Rutten. "Wij zijn breed georiënteerd in de markt, met gespecialiseerde afdelingen voor verschillende marktsegmenten. Hierdoor kunnen we beter inspelen op de veranderende vraag."

DE OVERSTAP

“Je bent altijd bang dat een migratie tegenvalt. Dat het daarna traag is of dat collega’s het maar niks vinden. We gingen van iets dat hier in huis stond, naar werken in de cloud. Daarvan had ik vooraf wel een beetje buikpijn.

De migratie van onze oude ICT omgeving naar de nieuwe situatie ging vloeiend. Toen we vrijdag de computers uitzetten en maandag weer op kantoor kwamen, kon iedereen gewoon verder werken. Dat was voor mij een hele opluchting.

Nu CleverIT de volledige verant-woordelijkheid draagt voor onze ICT, weten we niet alleen vooraf wat we kunnen verwachten aan kosten per jaar. We weten ook wat we aan CleverIT als partner hebben!”

Het voelt alsof CleverIT onze eigen ICT afdeling is.

HELDER

“In het verleden kwam het wel eens voor dat we met onze armen over elkaar zaten omdat het systeem ons in de steek liet. Als je om 9 uur pas iemand kan bereiken om de storing te verhelpen, terwijl onze werkdag om half 8 begint, is dat ontzettend lastig. Op dat moment moet nog uitgezocht worden wat er aan de hand is. Dat kwam duidelijk niet ten goede aan onze productiviteit en onze ICT kosten. We kunnen CleverIT 24/7 bereiken als we met een urgente vraag zitten of een probleem hebben. Dat is zelfs bij de abonnementskosten inbegrepen. Gelukkig komt dit niet vaak voor.

Alle vragen, hoe vaak we ook bellen, alles wordt opgelost. We kunnen altijd bij CleverIT terecht en hebben er zelf geen omkijken meer naar. Ik kan wel stellen dat we volledig zijn ontzorgd en mijn focus niet meer op ICT hoeft te liggen.”